סילבוס וטבלאות עזר

סילבוס וטבלאות עזר

הסילבוס לשנת 2019 מבוסס על החוקים והתקנות שתחילתם ב-31/12/2018 לכל המאוחר ועל כללי המס, טבלאות מס הכנסה וטבלאות המוסד לביטוח לאומי הרלוונטיים לשנת המס 2018.
נושאי הלימוד הנדרשים ע"י לשכת רו"ח בישראל, בהתאם לסילבוס המפורסם. מינימום שעות הקורס 140 שעות