תוצאות הבחינה אשר התקיימה ב - 06.09.2018

תוצאות הבחינה אשר התקיימה ב - 06.09.2018