קשיים בעת ביצוע רישום ותשלום לבחינת 'חשב שכר בכיר'

קשיים בעת ביצוע רישום ותשלום לבחינת 'חשב שכר בכיר'