בעיה ברישום לבחינה של ה-27.12.2018

בעיה ברישום לבחינה של ה-27.12.2018