טקס חלוקת תעודות לנבחני דצמבר 2018

טקס חלוקת תעודות לנבחני דצמבר 2018