הנחיות לנבחני - 20.6.2019

הנחיות לנבחני - 20.6.2019