תודה שבחרתם להצטרף כחברי לשכה

עם תחילת תהליך הצטרפותך ללשכה, ישנו הצורך לבדוק כי מספר תעודת הזהות מעודכן במערכות המחשוב של הלשכה ושהנכם רואי חשבון מוסמכים.