תשלום בגין הצטרפות ללשכת רואי החשבון

לתשלום: ₪

לתשלום באמצעות:

את השיק יש לקשום לטובת:
לשכת רואי החשבון בישראל

כתובת למשלוח השיק:
רח’ מונטיפיורי 1 תל אביב 6129201

יש להעביר לטובת:
לשכת רואי החשבון  
בנק: איגוד (13)
סניף: 063
חשבון: 72650001
העתק של העברה הבנקאית יש להעביר לפקס שמספרו:
פקס: 03-5113525