כאן יופיעו שני ריבועים של שני המועדונים

המועדון הפיננסי             מועדון הגמלאים