איגרת הנשיאה - בדרך לעצירת שכר הטרחה - מקשיבים לנו ברשות לניירות ערך

איגרת הנשיאה - בדרך לעצירת שכר הטרחה - מקשיבים לנו ברשות לניירות ערך

| 19.12.2018

 

 


צעד קדימה בדרך לעצירת השחיקה בשכר הטרחה – מקשיבים לנו ברשות לניירות ערך ומקדמים את ההחלטה לשינוי אופן הדיווח על שכ"ט בחברות ציבוריות.  

חברות וחברים יקרים,

אני שמחה לשתף אתכם בהתקדמות משמעותית בדרך ליעד שלנו לעצירת השחיקה בשכר הטרחה, כפי שהתפרסם היום בכתבה בדה מרקר.  

בשנה האחרונה אני פועלת לעצירת השחיקה בשכר הטרחה, כגורם מרכזי המשפיע על מעמדנו המקצועי. אחד הנושאים המשמעותיים, הוא המהלך לשינוי אופן הדיווח של שכר הטרחה בחברות ציבוריות הייחודי לארץ.  

אנו מבקשים לא לפרסם דיווח הכולל את מספר השעות, אלא רק את ההיקף הכולל של שכר הטרחה.

יחד עם עמיתי פרופ' דן וייס מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב וחבר הלשכה, פעלנו לקידום הנושא. הסברנו כי שיטה זו אינה מקובלת בעולם וגורמת לפגיעה משמעותית ברואי החשבון המבקרים ובעבודת הביקורת.  

בנוסף, הצגנו בפני יו"ר הרשות ענת גואטה נתוני מחקר שערך פרופ' וייס בחברות ציבוריות, שמצביעים על ירידה חדה בתעריף שכר טרחה ממוצע בביקורת משנת 2006, אז החילו את החובה לדיווח של החברות על גובה שכר הטרחה בדוחות הכספיים, ובנוסף לו גם חובת הדיווח על היקף השעות.  

אני שמחה שמקשיבים לנו ברשות ניירות ערך, ומקדמים את הנושא, אשר חשוב לנו ומהותי לחברות ולכלכלה שלנו. הדוחות המבוקרים הם הבסיס להתנהלות הפיננסית, ותהליך שחיקת שכר הטרחה בביקורת משפיע על היקף כוח האדם, ולמעשה פוגע בהתנהלות התקינה.  

מהלך זה משתלב עם המגמה של הרשות לפישוט הדוחות. התייחסות הרשות להתאים את רמת הגילוי לסטנדרט המקובל בעולם וכי בקרוב הנושא צפוי להתפרסם להערות הציבור, היא בהחלט צעד משמעותי בקידום הנושא.  

אנו ממשיכים לפעול בכל ההיבטים שמשפיעים על שחיקת שכר הטרחה מול חברות, מכרזים, משרדי ממשלה, החשכ"ל וכל הגורמים הרלבנטיים, במהלך נרחב וכולל, המסביר את חשיבות מרכיב האיכות והתמחור ההוגן, על מנת לא לפגוע בעבודת הביקורת וברואי החשבון המבקרים, אלא להכיר בכך שהביקורת היא נדבך בביסוס היסודות הפיננסיים החיוניים להבטחת יציבות המשק.  

מצורפת בסוף המייל הכתבה שהתפרסמה היום בדה מרקר.  

שלכם,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל


לכתבה שהתפרסמה בדה מרקר ביום 19.12.18 לחצו כאן