איגרת הנשיאה: מקשיבים לנו בחשכ

איגרת הנשיאה: מקשיבים לנו בחשכ"ל – דחיית הגשת מכרז ביקורת לרשויות מקומיות בכדי לברר נושא שכר הטרחה

| 30.12.2018

 
 
חברות וחברים יקרים,

אני שמחה ליידע אתכם על כך שאנו ממשיכים לפעול בכל דרך על מנת להגן על שכר הטרחה של רואי חשבון המבקרים במגזר הציבורי ובכלל זה ברשויות המקומיות, במטרה שישקף את מלוא האחריות והמקצועיות שלנו, וכן שלא יפחת משכרם של מומחים מקצועיים אחרים דוגמת עורכי דין, מהנדסים  וכדומה במגזר הציבורי.
 
בהמשך לפנייתי בנושא למר רוני חזקיהו - החשב הכללי, משרד האוצר (מיום 17.12.18), אני שמחה לשתף אתכם  כי זכינו לאוזן קשבת.
 
בפנייה זו טענתי כי קביעת מחיר של 150 ש"ח בלבד לשעת ביקורת, הינה קביעה בלתי סבירה וביקשתי כי ידחה מועד הגשת המכרז עד לדיון עם הלשכה והגורמים הנוגעים בדבר או עד לשינוי מהותי בתעריף. בהמשך לכך התבשרנו כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה בכחודשיים ליום 17.3.2019 (במקום 08.01.2019).
 
אנו נציג בהקדם, בפני החשכ"ל וצוותו, את התמונה הכוללת לכך שיש לתמחר באופן ראוי והוגן את שכר הטרחה של רואי חשבון המבצעים ביקורת, וזאת לטובת ביקורת איכותית ומקצועית שהיא בעלת  חשיבות רבה ומשמעותית להתנהלות תקינה של הרשויות המקומיות. אני בטוחה שנושא זה יישקל בכובד ראש במסגרת מכרז חשוב ומשמעותי זה של הרשויות המקומיות.
 
  • למכתב הפנייה של נשיאת הלשכה לחשב הכללי בנושא הבעייתיות בשכר הטרחה במכרז –לחצו כאן
 
  • למסמכי המכרז ולהודעת משרד הפנים על דחיית מועד להגשת הצעות למכרז מס' 53/2018 למתן שירותי ביקורת רו”ח בשלטון המקומי עבור אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות  - לחצו כאן

 

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל