אישור הפחתות גדולות באגרה השנתית ובאגרת הפטור מבחינות לרו

אישור הפחתות גדולות באגרה השנתית ובאגרת הפטור מבחינות לרו"ח

| 27.11.2018

 

חברים וחברות יקרים,


אני שמחה להודיעכם, כי ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה ביום שני, 26.11.18 הפחתה משמעותית באגרות רואי החשבון, הן לעניין האגרה השנתית והן לעניין אגרת הפטור מבחינה. ההפחתה מגיעה במסגרת כך שבעת הליך הפחתה קודם שאישרה ועדת הכספים לעניין גובה האגרה השנתית לפני כשנתיים, עלה כי ישנו צורך גם בהפחתה של תעריף אגרת הפטור, וועדת הכספים קראה לבצע הפחתה זו.

במסגרת תיקון תקנות האגרה השנתית שנדרשים לשלם רואי החשבון למועצת רואי החשבון לשם חידוש רישיונם, נקבע כי בנוגע לרואי חשבון בוותק של עד 5 שנים, תופחת האגרה מ- 406 ₪ ל- 316 ₪ (הפחתה של כ-22%), באשר לרואי חשבון בוותק של 5 שנים ומעלה תופחת האגרה מ-569 ₪ ל- 443 ₪ (הפחתה של כ-22%), ובאשר לרואי חשבון בני 70 ומעלה מוצע להפחית את האגרה מ- 216 ₪ ל- 110 ₪ (הפחתה של 52%) – כך תעמוד גובה האגרה השנתית לבני 70 ומעלה על רבע מסכום האגרה השנתית הרגילה.


באשר לאגרת הפטור מבחינה, שסכומה קבוע כיום על בין 137 ₪ לפטור יחיד, עד סכום גג של 959 ₪, נקבע כי אגרה זו תקבע על סכום של 300 ₪ לבקשה, בהתעלם ממספר הפטורים המבוקש במסגרתה, זאת נוכח כך שלמעלה מ-95% מציבור מבקשי הרישיון משלמים אגרת פטור מבחינות בסכום הגג.


הכלל לגבי אגרה זו קובע כי כל המסיים תואר בחשבונאות ושנת השלמה זכאי לקבלת פטור מכל בחינות המועצה למעט שתיים (חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת ובעיות ביקורת מיוחדות), דבר המביא לתשלום מקסימלי מצד רובם המכריע של מבקשי הרישיון כאמור.


הפחתת האגרות השנתיות תיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019, הפחתת אגרת הפטור מבחינות תיכנס לתוקף ב-1 באפריל 2019, על מנת שיינתן די זמן למשרד המשפטים להיערך לשינוי התפעולי הכרוך בתיקון אגרות אלה.

הוזלת האגרה השנתית של הרישיון, זו הקלה משמעותית עבור כלל ציבור רואי החשבון בישראל. מדובר בנדבך נוסף, במטרה להקל על רואי החשבון ולהוזיל את אגרת הרישיון השנתית, וכן התחשבות והקלה באגרת הפטור מבחינות מועצה. זו בשורה עבור כלל רואי החשבון, עבור רואי החשבון הצעירים ועבור המתמחים.

אני מברכת על ההפחתה, הדבר נובע מפעילות אינטנסיבית שהתחלנו בה עוד בקדנציה הקודמת ,בכהונתו של רו"ח יזהר קנה כנשיא, ואני שמחה על שיתוף הפעולה עם משרד המשפטים שהוביל את הנושא.

 

בשם לשכת רואי החשבון בישראל, זוהי עוד הזדמנות לומר תודה לשרת המשפטים איילת שקד,
שהגתה את רעיון הפחתת האגרות לרואי החשבון, אך מעבר להגהה ביצעה וקידמה, השיא הגיע אתמול והתקנות אושרו.

ברצוני להודות ליו"ר מועצת רואי חשבון ומנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור על פעילותה ועל הקידום של הנושא החשוב לנו כל כך.

 

 

 

 

 

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "דנו בנושא הזה בעבר, אישרנו הפחתות קודמות וקראנו להרחיב זאת גם להפחתת הפטור מבחינות, אנחנו שמחים שהדבר קורה".

 

 

 

 

 

לצפייה בפרסום של ועדת הכספים לחצו כאן

 

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל