אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לשינוי תקנון הלשכה

אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לשינוי תקנון הלשכה