ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע

ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע"מ

| 21.09.2018
 

 

חברות וחברים יקרם,

הרינו מתכבדים להודיעכם כי רשות המיסים פרסמה הודעה על החלטתה לבטל את  עמדה חייבת בדיווח מע"מ מספר 12/2017 שעניינה פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון וזאת לאחר בחינה נוספת של מאפייני התחום.

כידוע, בחודש דצמבר 2017 פרסמה הרשות רשימות עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס. על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק / מוסד כספי / יבואן וכו' (להלן: "המדווחים") לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס, קרי 1 במרץ בכל שנה.

בעקבות פניות רבות למתן ארכה נוספת שהתקבלו ברשות המסים, בתאריך 14 ביוני 2018 פרסמה הרשות הודעת אורכה נוספת לפיה הדיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח במע"מ ובמכס יידחה פעם נוספת ואחרונה כך שהוא יוגש עד ליום 2 באוקטובר 2018 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2017 לפקיד השומה, לפי המוקדם מביניהם.

 

לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס ערך מוסף (שנים 2016 ו-2017) - לחץ כאן.

לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מכס (שנים 2016 ו-2017) - לחץ כאן.

העמדות תדווחנה בטופס מע"מ/1346 (קישור לטופס) ובטופס מכס/1346  (קישור לטופס).

 

בברכת חג סוכות שמח,

מזכירות הלשכה