דחיית מועדי שידור והגשת דוחות לשנת 2017

דחיית מועדי שידור והגשת דוחות לשנת 2017