דחיית מועד למדידת מכסת הדוחות על פי הסדר הארכות המרוכזות

דחיית מועד למדידת מכסת הדוחות על פי הסדר הארכות המרוכזות