דחיית מועד מועד הדיווח ותשלום הדוח למע

דחיית מועד מועד הדיווח ותשלום הדוח למע"מ-"עיד אל אדחא"