הגיע הזמן לשנות! בואו להצביע ולהשפיע בעד שינוי התקנון ולטובת רואי החשבון

הגיע הזמן לשנות! בואו להצביע ולהשפיע בעד שינוי התקנון ולטובת רואי החשבון