הגשת בקשות להיכלל במאגר רואי חשבון במשרד מבקר המדינה

הגשת בקשות להיכלל במאגר רואי חשבון במשרד מבקר המדינה

| 22.07.2018

 

הנדון: הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר רואי חשבון במשרד מבקר המדינה


משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקש להקים מאגר של רואי חשבון מיומנים, שבהם יוכל להסתייע בביצוע תפקידיו של מבקר המדינה בתחומים האלה: מימון מפלגות, מימון הבחירות לרשויות המקומיות ומימון בחירות מקדימות.

רואי חשבון שנכללו בעבר במאגר רואי החשבון של המשרד ומעוניינים להיכלל בו גם בעתיד חייבים להגיש בקשה חדשה על פי פנייה זו.

המועד האחרון להגשת הבקשות יהיה יום 7.8.18 בשעה 14:00.

לצפייה בהזמנה לחצו כאן

 

בברכת חברים,
מזכירות הלשכה