זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים