יסודות הביקורת שאלון הבחינה ופתרונו

יסודות הביקורת שאלון הבחינה ופתרונו