מדור מכרזים - מכרזים עבור שרותי רו

מדור מכרזים - מכרזים עבור שרותי רו"ח

| 31.12.2018

 

 

 

 

חברות וחברים יקרים,

אני שמחה ליידע אתכם כי פורסמו שני מכרזים חדשים עבור שרותי רו"ח כלהלן:

מתן שירותי ביקורת למערך הביקורת המרכזי על מוסדות ציבור  

פורסמה הזמנה להצעת הצעות למכרז פומבי מספר 1212/2018 של משרד האוצר למתן שירותי ביקורת למערך הביקורת המרכזי על מוסדות ציבור.

מועד אחרון להגשה  -  5.2.2019

לצפייה במסמכי המכרז  לחצו כאן

 

ייעוץ בתחום הערכות שווי בחברות ממשלתיות

פורסמה הזמנה להצעת הצעות למכרז פומבי של משרד האוצר - רשות החברות הממשלתיות למתן ייעוץ בתחום הערכות שווי בחברות ממשלתיות

מועד אחרון להגשה  - 31.1.2019

לצפייה במסמכי המכרז  לחצו כאן

 

בהצלחה,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון