מכרז מס' 53/2018 של משרד הפנים למתן שירותי ביקורת רו

מכרז מס' 53/2018 של משרד הפנים למתן שירותי ביקורת רו"ח בשלטון המקומי עבור אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

| 17.12.2018


 

 

 

חברות וחברים יקרים,

 
הנדון: מכרז מס' 53/2018 של משרד הפנים למתן שירותי ביקורת רו"ח 
בשלטון המקומי עבור אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

 

ברצוני להביא לידיעתכם כי אנו פועלים בנושא שבנדון. 

דרישות המכרז נותנות ובצדק, דגש על האיכות. ניכר גם שהושקעה מחשבה רבה בהגדרת תנאי הסף למשרד ולצוות, מהם ניתן ללמוד כי משרד הפנים מבקש לקבל ערך מוסף מרואי חשבון שצברו ניסיון רב שנים.  
 
מאידך, ובאופן מנוגד לגישה המעריכה את האיכות, נקבע מחיר נמוך ביותר לשעת ביקורת ומחיר נמוך ביותר לשעה גם בגין עבודת עיון הכולל גם כיסוי של כל ההוצאות.

מדובר במחיר מבזה ומעליב!

פניתי במכתבים למר רוני חזקיהו - החשב הכללי, משרד האוצר ולמר מרדכי כהן - מנכ"ל משרד הפנים בטענה כי  קביעת מחיר של 150 ש"ח בלבד לשעת ביקורת הינה קביעה בלתי סבירה בעליל אשר מעידה על זלזול בערך עבודתו של רואה החשבון המבקר וגובלת בזילות של המקצוע.

כמו כן, הבהרתי במכתבי, כי לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שמחיר זה אינו מתעדכן ואף יורד עם השנים.  

במכתבי הדגשתי את גודל האחריות הנדרשת לצורך ביצוע העבודות כפי שהוגדרו במכרז. מדובר בעבודה הדורשת מיומנות רבה והיכרות והבנה מקצועית מעמיקה. לפיכך, אני מצפה שייקבע שכר טרחה הולם, שיאפשר לבצע את העבודה באיכות ובמקצועיות כנדרש.

במכתבי ביקשתי כי ידחה מועד הגשת המכרז עד לדיון עם הלשכה והגורמים הנוגעים בדבר או עד לשינוי מהותי בתעריף.

לצפייה במכתב  אל מר רוני חזקיהו, החשב הכללי, משרד האוצר לחצו כאן

לצפייה במכתב אל מר מרדכי כהן - מנכ"ל משרד הפנים לחצו כאן

נעדכן בתוצאות בהמשך.

 

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל