משלוח דואר לעוסקים בהתאם לחוק עדכון כתובת

משלוח דואר לעוסקים בהתאם לחוק עדכון כתובת

| 21.11.2018

בהתאם לחוק עדכון כתובת ולהנחיות המחלקה המשפטית, רשות המסים החלה במהלך בו דברי הדואר הנשלחים לעוסקים/נישומים יחידים ישוגרו לכתובת למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין.

בשלב זה, המהלך החל עבור מכתבי המיסוי העקיף בלבד.

האפשרות כי דברי הדואר יישלחו למייצג לא בוטלה ונשארה בעינה.

לתשומת ליבכם:

המהלך חל רק עבור תיקי עוסקים יחידים/עצמאים.

כל אזרח רשאי למסור למרשם אוכלוסין "כתובת למשלוח דואר", מערכת שע"מ תפנה תחילה ל"כתובת למשלוח דואר",  במרשם האוכלוסין ובמקרים שאין נתונים ב"כתבות לשמלוח דואר" אזי המערכת תפנה לכתובת המען של העוסק.

לצפייה במכתבה של גב' זילפה גלינדוס - סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה, רשות המסים בישראל אל רו"ח איריס שטרק - נשיאת הלשכה בנושא משלוח דואר לעוסקים בהתאם לחוק עדכון כתובת לחצו כאן.