פרויקט הארגון מחדש של התקינה בביקורת - נוסחים מוצעים - חלק א'

פרויקט הארגון מחדש של התקינה בביקורת - נוסחים מוצעים - חלק א'

| 08.05.2018

 

חברות וחברים יקרים,


הרינו להביא לידיעתכם כי במסגרת פרויקט הארגון מחדש של התקינה בביקורת, מתפרסמים בזאת 19 תקני ביקורת לאחר יישום הפרויקט, לתגובות והערות הציבור.

מדובר בחלק א' של הנוסחים המוצעים במסגרת פרויקט הארגון מחדש.

נוסחים מוצעים אלה מתפרסמים להערות ולתגובות הציבור עד יום 6.6.2018.

להודעת מזכיר הכבוד, למכתב הסבר מלווה של נשיא הלשכה וראשי הגופים המקצועיים של הלשכה, ולנוסחים המוצעים עצמם לחצו כאן.

 


בברכת חברים,
מזכירות הלשכה