קבלת בקשות לסעיף 46/61 באופן מקוון בלבד

קבלת בקשות לסעיף 46/61 באופן מקוון בלבד

| 06.05.2018

חברות וחברים יקרים,


הנדון: קבלת בקשות לסעיף 46/61 באופן מקוון בלבד - עולם דיגיטלי


שמחה לבשר על שיפור מהותי בעבודה מול רשויות המס – בקשות לסעיף 46/61 באופן מקוון בלבד.

במסגרת שיפור השירות לציבור החל מהיום יש אפשרות להגיש את הבקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46) ומסמכיה, כולל בקשות להארכת תוקף לאישורים, באמצעות דוא"ל או פקס.

ניתן להעביר את הבקשות עם הצרופות לדוא"ל: malkar@taxes.gov.il או לפקס: 02-6559759 ולציין כתובת דוא"ל ופרטי איש קשר לחזרה.

רק בקשה שהוגשה בשלמותה תיקלט ותועבר לטיפול.

לתשומת לבכם, החל מהיום בקשות שיוגשו באופן ידני, לא יקלטו ולא יועברו לטיפול.

רצ"ב הקישור להודעה שלהלן : https://taxes.gov.il/Pages/TaxesAudiencesPages/TaxesAudienceMalkarMosdot.aspx

 

 

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח

סגנית נשיא ויו"ר ועדת הקשר
עם רשות התאגידים
(רשם החברות, עמותות ואח')