קורס מרכבה פיננסי להכשרת רו

קורס מרכבה פיננסי להכשרת רו"ח חיצוניים מטעם משרד האוצר