תיקון תקנון הלשכה | 2019

תיקון תקנון הלשכה | 2019