חלק ב' ואחרון של פרויקט הארגון מחדש

חלק ב' ואחרון של פרויקט הארגון מחדש

| 31.05.2018

 

חברות וחברים יקרים,


הרינו להביא לידיעתכם כי במסגרת פרויקט הארגון מחדש של התקינה בביקורת, מתפרסמים בזאת הצעה לתקן ביקורת 125 בדבר תיקונים בתקני ביקורת ובתקן הסקירה, וכן 20 תקני ביקורת לאחר יישום הפרויקט, לתגובות והערות הציבור.

מדובר בחלק ב' ואחרון של הנוסחים המוצעים במסגרת פרויקט הארגון מחדש.

נוסחים מוצעים אלה מתפרסמים להערות ולתגובות הציבור עד יום 29.6.2018.

להודעת מזכיר הכבוד, למכתב הסבר מלווה של נשיא הלשכה וראשי הגופים המקצועיים של הלשכה, ולנוסחים המוצעים עצמם לחצו כאן


בברכת חברים,
מזכירות הלשכה