מניעת עיקולים בחודש ספטמבר 2018

מניעת עיקולים בחודש ספטמבר 2018

| 13.09.2018

 

חברות וחברים יקרים,

 

מניעת עיקולים בחודש ספטמבר 2018

 

חובות בגמלאות בתקופת חגי תשרי

נמסר ממינהל הגמלאות כי הפסיקו תהליכי אכיפה חדשים החל מתאריך 7.8.2018 ועד אחרי סוכות לגבי חובות בגמלאות.

חובות בדמי ביטוח בתקופת חגי תשרי

נמסר ממינהל הביטוח והגבייה כי מערכת האכיפה סגרה את האפשרות לשלוח צווי עיקול לצד שלישי (לעיקולים אוטומטיים ויזומים) והוצאה הנחייה לפקידי הגבייה בסניפים שלא לשלוח צווי עיקול מכל סוגי העיקולים לצד שלישי בגין חובות של מבוטחים ושל מעסיקים במהלך חגי תשרי, עד 2.10.2018.
כלומר, לאחר החגים יחודש משלוח צווי העיקול לצד שלישי.
נמסר כי הקריטריונים לביטול עיקול הם:
תשלום כל החוב במזומן ו/או ביצוע הסדר תשלומים.
איפוס כל החוב מכל סיבה שהיא.
התנאי לביטול עיקולי רכב ונדל"ן הוא תשלום כל החוב במזומן, כולל מקדמות שוטפות ודוחות שוטפים.

ביטולי עיקולים נשלחים לצד שלישי בהתאם לקריטריונים המקובלים - על ידי מערכת האכיפה האוטומטית או על ידי הפקיד בסניף, גם לצד השלישי וגם למבוטח או למעסיק.


לצפייה במכתבו של מר יגאל ברזני - סמנכ"ל ביטוח וגביה, המוסד לביטוח לאומי לחצו כאן

 


בברכה,
אורנה צח-גלרט, רו"ח
יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי