הודעת מזכיר הכבוד על תוצאות ההצבעה

הודעת מזכיר הכבוד על תוצאות ההצבעה

| 13.12.2018

תוצאות ההצבעה

 

חברות וחברים יקרים,

באסיפה היוצאת מן הכלל שהתקיימה ב-10 וה-11 בדצמבר 2018 בנושא שינוי התקנון והענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה, בהתאם להצעות ההחלטה, אשר אושרו בוועד המרכזי בישיבתו מיום 18.10.18, השינוי התקבל ברוב של 62%.

לקחו חלק באסיפה 878 חברים מתוכם 539 הצביעו בעד שינוי התקנון ו-332 נגד (7 קולות נמנעים ופסולים).

שינוי התקנון מחייב רוב של 60% לפחות (לא מובאים בחשבון קולות הנמנעים).

ההצבעה נערכה ב-8 קלפיות ברחבי הארץ. הליך ההצבעות כולו, לרבות הליך ספירת הקולות, התנהל באופן תקין, על פי הוראות תקנון הלשכה והנוהל שנקבע. על ההליך פיקחו וספרו חברי וועדת הקלפי / ההצבעה יו"ר: רו"ח עופר חן, וחברים: רו"ח עופר אלקלעי, רו"ח נעמי אנוך, רו"ח אייל הרצוג, ורו"ח יוספה שור.

תודה לחברות ולחברים שסייעו, באו, הצביעו והשפיעו על תקנון הלשכה, המאגד את הממשל התאגידי של לשכת רואי חשבון.

תודות לעובדות ולעובדי הלשכה שפעלו במסירות להצלחת ההליך ולוועדת הבחירות שפיקחה עליו.

ברכות והצלחה לנשיאת הלשכה רו"ח איריס שטרק.


בברכת חברים,

אלינה פרנקל-רונן, רו"ח
ממלאת מקום ומשנה לנשיאה
ומזכיר כבוד