עדכון בנושא מערכת המייצגים ליישום

עדכון בנושא מערכת המייצגים ליישום "חריגויות למייצג"

| 13.12.2018

חברות וחברים שלום רב,

בפגישת העבודה עם הנהלת רשות המסים אשר נערכה בתאריך 29.11.18, נענתה רשות המסים לבקשתנו להעביר לחברים דף מידע ובו אופן הכניסה למערכת המייצגים ליישום "חריגויות למייצג" (חריגויות ללקוחות של המייצגים).


להלן הנחיות מאת גב' נהיד מכבי - סמנכ"לית בכירה (מע"מ), הנהלת רשות המסים בנושא:

 


ברבעון שלישי 2018 נפתחה מערכת לשירות המייצגים אשר בה מוצגים מיוצגים חריגים.

יש להיכנס ל: מערכת הגבייה החדשה - חובות - חריגויות למייצג.

במערכת זו ניתן לבחור משרד מע"מ מסוים או את כל המשרדים.

בנוסף, ניתן להפיק הרשימה לפי סינון נושאי החריגויות ולמיין הרשימה החל ממספר תיק מסוים.

נושא החריגויות במערכת:

חוסר פרטי בנק , חוסר דיווח/ קביעה, עוסק פטור שלא הגיש דוח שנתי, חוב מקנס מנהלי, חוסר בדיווח מפורט, יתרת חוב משוערכת שאינה בהסדר תשלומים, המחאות שחזרו וחוב במערכת הסולר.

יצוין, כי ניתן לעשות שימוש ברשימה של חריגויות חוסר דיווח/ קביעה, על מנת לאתר תיקים שטרם שוגר בהם גם הדוח השוטף.

 

בנוסף, מצורף לנוחותכם קובץ מעודכן ובו פרטי התקשרות עם עובדי משרדי המע"מ האזוריים. לצפייה והורדת הקובץ לחצו כאן

 

בברכה,