הבהרה מספר 1 לתקן ביקורת 104

הבהרה מספר 1 לתקן ביקורת 104