הבהרה מס' 1 לתקן ביקורת 78

הבהרה מס' 1 לתקן ביקורת 78