הבהרה מס' 4 לתקני ביקורת 99 ו-108

הבהרה מס' 4 לתקני ביקורת 99 ו-108