נוסח מוסכם עם בנק מזרחי טפחות בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת משכנתה

נוסח מוסכם עם בנק מזרחי טפחות בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת משכנתה