תגובת הלשכה להצעה חדשה (מרץ 2015) של רשות ני

תגובת הלשכה להצעה חדשה (מרץ 2015) של רשות ני"ע בעניין דוח סולו