תגובת הלשכה להצעת חקיקה בנושא ביטול הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

תגובת הלשכה להצעת חקיקה בנושא ביטול הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים