מרחב חיפה והצפון

מרחב חיפה והצפון

10.10.2018

השתלמות לימודי תעודה לחברים בצפון בנושא: גמלאות הביטוח הלאומי הלכה למעשה

לפרטים נוספים >
12.08.2018

רו"ח על הבר

לפרטים נוספים >
12.08.2018

רו"ח על הבר

לפרטים נוספים >
23.03.2018

ערב עיון בנושא ביקורת ניכויים בהיבט מס הכנסה והביטוח הלאומי

לפרטים נוספים >
16.04.2018

ערב עיון בנושא חברות ארנק וסוגיות בביטוח הלאומי

לפרטים נוספים >
27.04.2018

ערב עיון- ניהול ספרים הליכי שומה וגביה הלכה למעשה סקירה על חוק הגבלת השימוש במזומן

לפרטים נוספים >
20.03.2018

השתלמות מיוחדת - הוראות ניהול ספרים

לפרטים נוספים >
23.03.2018

חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
17.05.2018

מפגש בנושא: נותנים גז לכלכלה הישראלית - המועדון הפיננסי

לפרטים נוספים >
10.04.2018

השתלמות לימודי תעודה בנושא: מיסוי פנסיוני וקופות גמל לחברים בצפון

לפרטים נוספים >
12.07.2018

ערב עיון בנושא: תמריצים

לפרטים נוספים >
12.07.2018

ערב עיון בנושא: עדכוני מסים והליכי שומה וגבייה למעשה

לפרטים נוספים >
30.07.2018

מופע התרבות השנתי | המחזמר שורת המקהלה

לפרטים נוספים >
12.08.2018

מועדון הגמלאים - המחזמר "שבתות וחגים"

לפרטים נוספים >
18.10.2018

כנס תום שנת המס 2018 והיערכות לשנת 2019 - חיפה והצפון

לפרטים נוספים >
16.10.2018

כנס היערכות ועדכוני חקיקה ופסיקה בביטוח לאומי לקראת תום שנת המס 2018

לפרטים נוספים >
07.10.2018

השתלמות לימודי תעודה בנושא: גרושין בשיתוף פעולה

לפרטים נוספים >